dijous, 1 d’abril de 2010

Article editat per la revista electrònica Interuniversitaria de Formació del Professorat


La Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado dedica un monogràfic en  Abril de 2010 (nº 32, Vol. 13, 1) a la Alta habilidad: superdotació i talent.
Està coordinat per Mª Dolores Prieto, professora de la Universitat de Múrcia, reneix un magnífic conjunt de treballs amb una gran varietat de temes relacionats amb la formació del professor per atendre a la diversidad de l'alumne excepcional (superdotats i talents), donat que han de rebre una resposta educativa  que consideri els principis essencials de l'educació: equitat, igualtat i flexibilitat en les opcions educatives. Això implica oferir i garantir igualtat d'oportunitats respecte a la qualitat educativa, amb l'objectiu de desenvolupar la personalitat a través de l'educació i el respecte a les diferencies individuals que aquests alumnes presenten. Un altre dels principis és la flexibilitat, per adequar la estructura escolar i la seva organització a les diverses aptituds, interessos, expectatives i personalitat d'aquests alumnes excepcionals. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada