diumenge, 9 de maig de 2010

Qué cal fer quan s'ha diagnosticat un nen amb altes capacitats?

Quan ha estat detectat des de l’escola:


  • En principi si el nen/nena no presenta cap símptoma que faci pensar en alguna intervenció, no cal fer res.

  • Si està avorrit, molesta als altres, pregunta massa, està trist, no juga amb ningú al patí, cal que l’especialista del centre (mestra d’educació especial o psicopedagoga) hi intervingui.

  • Si el nen o nena expressa el seu malestar a casa, cal parlar amb la tutora.

  • Si la família ho creu convenient, per tenir la certesa que el seu fill o filla ho és, pot acudir a un especialista d’altes capacitats.

Quan un nen/ nena té el diagnòstic:


  • L’ha de portar a l’escola, entregar-li una còpia a la tutora i a l’especialista d’atenció a la diversitat. També pot parlar-ne amb l’equip directiu.

  • Si l’escola ho creu convenient, per tal d’ajustar la resposta educativa, pot fer una demanda a l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) dels Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament, n’hi ha un per districte. Aquests s’encarreguen d’orientar a l’escola per atendre les necessitats educatives dels nens.

  • En cas que l’escola no pugi oferir una resposta educativa adequada al nen/nena amb altes capacitats, es podrà demanar a Inspecció un canvi d’escola per a que es pugui trobar-ne una que estigui preparada per atendre les seves necessitats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada